GRONDWERKEN VOOR INDUSTRIE


Behalve voor tuin- en bouwprojecten, draait grondwerken Deginic zijn hand ook niet om voor grotere industriewerken, zoals het bouwrijp maken van industrieterreinen, het aanleggen van werfopritten of het plaatsen van keermuren met L-panelen.

Ook voor de industrie leggen wij riolering, wateropslag of infiltratiesystemen aan, net als onderverharding, of voeren we omgevingswerken in het algemeen uit.

Belangrijk zijn ook de afwerkingswerken, zoals borduren, asfalt, klinkers, polierbeton, enzovoort. Onze medewerkers beschikken over alle nodige knowhow om al deze klussen te klaren.


Terug naar dienstenoverzicht